Sołectwo Klimontów na podium Konkursu „Małopolska Wieś 2023” !!!

Mamy to – III miejsce w kategorii Małopolska Wieś w Sieci !!!

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu Województwa Małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2023”.

Konkurs „Małopolska Wieś 2023” organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci

Sołectwu Klimontów, decyzją Komisji Konkursu przyznano III Miejsce w kategorii Małopolska Wieś w Sieci. Doceniono naszą pracę, a przede wszystkim współpracę organizacji działających w naszym sołectwie .

Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie.

Nie poprzestajemy na tym i działamy dalej …

Prezentujemy film przedstawiony przez nas Komisji Konkursowej podczas prezentacji.

Składamy gorące podziękowania Komisji Konkursowej, całemu Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego oraz Sejmikowi Województwa Małopolskiego za docenienie naszych starań. Gratulujemy wszystkim Gminom, które brały udział w tegorocznej edycji Konkursu.

Konkurs skierowany był do sołectw wiejskich położonych w Województwie Małopolskim. Jego celem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców z jednoczesnym promowaniem dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o konkursie: bip.malopolska.pl

Pełna lista Laureatów konkursu poniżej.

Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Gmina i Miasto Proszowice

KGW-Klimontów

OSP KSRG Klimontów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *