Wyróżnienie Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość” dla KGW w Klimontowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Klimontowie otrzymało wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”.

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostały na uroczystej Gali, która odbyła się 16 grudnia br. w Operze Krakowskiej. Wyboru laureatów Nagrody dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły Nagrody, złożonej z ekspertów i przedstawicieli Województwa.

W imieniu władz województwa nagrody wręczyli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wojtek Skruch i radny Województwa Piotr Dziurdzia. Całość wydarzenia uświetniali artyści Opery Krakowskiej.

O nagrodę ubiegały się organizacje pozarządowe, które w ramach działalności realizują zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego, a także osoby fizyczne – pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym.

Nagroda ma na celu przede wszystkim budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu i kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych. Jej misją jest także zachęcenie Małopolan do działań, które pozwolą utrwalić pamięć o dziejach „Małej Ojczyzny” i zwiększenie liczby realizowanych w regionie wydarzeń poświęconych ważnym rocznicom czy bohaterom.

Dziękujemy Kapitule Konkursowej za docenienie działalności naszego KGW i przyznanie nam tego wyjątkowego wyróżnienia.

Małopolska #PamięćiTożsamość #MałeOjczyzny #OperaKrakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *