Warsztaty EtnoMałopolska 8-10 lipca

W dniach 8-10 lipca przedstawicielki naszego KWG w Klimontowie  miały przyjemność uczestniczyć w „EtnoMałopolska – 3 dniowych warsztatach szkoleniowych dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu”. Organizatorem warsztatów był Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Etnokreacja, ETNOszafa oraz ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa – to tematy warsztatów zorganizowanych przez IROW dla Kół z Małopolski

Głównym zagadnieniem warsztatów i wykładów było wielopłaszczyznowe uświadomienie regionalne: uświadomienie uczestnikom/uczestniczkom wielowymiarowego potencjału drzemiącego w dziedzictwie ich własnych regionów/małych ojczyzn (sołectw, gmin, powiatów), na którym mogą budować działalność swoich organizacji.

Warsztaty mogły odbyć się dzięki wsparciu województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, stowarzyszenia Pstrąg Ojcowski oraz Magdaleny Węgiel.