Projekty

Wieczór Wspomnień z Okazji 35 Rocznicy Śmierci śp. ks. Stanisława Palimąki

W przededniu 35-rocznicy tragicznej śmierci ks Stanisława Palimąki z inicjatywy Burmistrza MiG Proszowice Grzegorza Cichego, ale i mieszkańca Parafii Klimontów, przy udziale Sołectwa, KGW i OSP zorganizowano „Wieczór wspomnień o ks S. Palimące”.
Spotkanie poprzedziła koncelebrowana Msza Św w intencji zmarłego księdza Stanisława, po czym delegacje UMiG Proszowice, OSP, Sołectwa, KGW, przedstawiciele szkół z Klimontowa i Czuszowa złożyli na grobie kwiaty i zapalili znicze.
Na godz 16 w remizie OSP zaplanowano spotkanie mieszkańców i zaproszonych gości, którzy to licznie przybyli (ok 100 osób) od najmłodszych do najstarszych, których przedstawicielem był senior Tadeusz Sokół l.94, były partyzant AK. Był Burmistrz MiG Proszowice, Przedstawiciele Urzędu Gminy, nasi Radni, proboszcz Parafii Klimontów ks Wiktor Mentel. Przybył też proboszcz Parafii Wierbka k/Pilicy ks Stanisław Olesiński. Ks Olesiński, który to jako alumn przydzielony był do pomocy duszpasterskiej w budującej się parafii Klimontów, ale też był jedną z ostatnich osób które widziały ks Palimąkę żywego. Wspominał ks Palimąke jako osobowość, księdza, proboszcza, budowniczego kościoła ale i swój obraz zapamiętany z tego ostatniego tragicznego dnia.
Były filmy, plakaty, zdjęcia przyniesione przez mieszkańców, wiersze, wspomnienia świadków życia, pracy ale i pogrzebu. Nie obyło się bez łez wzruszenia.
Ks Palimąka pozostawił mieszkańcom pamiątkę w postaci budowanej Świątyni, cmentarza grzebalnego i plebanii ale i sam tutaj pozostał. Tajemnicę śmierci zabrał do grobu.
My mieszkańcy parafii nie chcemy aby upływający czasu zatarł pamięć o Nim.