Wycieczki

MUZEUM WSI KIELECKIEJ

8 września 2019 

W ramach cyklu działań społeczno-wychowawczych i oświatowo-kulturalnych prowadzonych przez nasze #KGWKlimontów odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej. W wycieczce brali zarówno udział członkowie naszego Koła jak i mieszkańcy naszego Sołectwa 😁. Chociaż niedzielny poranek przywitał nas w strugach deszczu, kiedy dojechaliśmy do Parku Etnograficznego w Tokarni, słońce wyszło zza chmur.🌞🌞🌞
Tego dnia odbywało się tam Święto Chleba – niezwykłe wydarzenie przybliżające obrzędowość ludową związaną ze świętem plonów.
Po uroczystej mszy świętem każdy mógł samodzielnie przemielić zboże w żarnach oraz spróbować swoich sił w młóceniu cepami. Odbywały się również pokazy działania kieratu konnego oraz mechanicznego młócenia zboża przy użyciu młockarni. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach z wyplatania słomy czy w pokazie wypieku i degustacji podpłomyków.

Dla naszej trzypokoleniowej grupy wycieczka ta była niewykle poruszająca – zwłaszcza dla osób, dla których ten dzień był swoistą podróżą w czasie w lata swojego dzieciństwa jak i pouczająca – dla naszych najmłodszych. Wspomnienia starszych przeplatające się z niezliczonymi pytaniami ze strony najmłodszych dopełniały niezwykłej atmosfery tego wyjątkowego miejsca. Nasza wizyta była więc wspaniałą przygoda integrującą uczestników naszej wycieczki.