Projekty

Aktywne ferie na Wsi

Jednym z ostatnich projektów, które Koło Gospodyń Wiejskich w Klimontowie zrealizowało przy wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego, Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz Prezesa Giełdy Rolnej EK-ROL Sp. z.o.o w Proszowicach był programu “Aktywne Ferie na Wsi” skierowanego do dzieci i młodzieży z naszego Sołectwa.

Do współpracy zaprosiliśmy druhów z OSP Klimontów, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, trenerów Klubu Sportowego “Agricola Klimontów”, nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Panią Sołtys oraz rodziców dzieci uczestniczących w programie.

Realizacja zadania zakładała ukazanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i potrzeby integracji z rówieśnikami. Program obejmował szereg aktywności fizycznych jak i różnorodne warsztaty tj.: zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, popołudnia z grami planszowymi, warsztaty kulinarne, wspólny wyjazd do kina i na kręgle, warsztaty rękodzieła, turniej sportowy oraz dyskotekę.

Prelekcje zaproszonych gości mają na celu uświadomienie młodzieży co do zagrożeń wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych i dopalaczy oraz problemu uzależnienia od alkoholu wśród nieletnich jak i bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii oraz uświadamianie o zagrożeniach czyhających w sieci.