Sołectwo Klimontów

KLIMONTÓW
sołtys: Joanna Piwowarska
Rada Sołecka: 
Przemysław Wójcik, Grzegorz Pierzchała, Elżbieta Moskowczenko,
Arkadiusz Olech, Dorota Ryńca, Marek Łach
 
Klimontów w liczbach:
liczba mieszkańców – 1145
powierzchnia – 868,39 ha [8,68 km2]
gęstość zaludnienia – 140,52 os/km2
[dane z lutego 2011 r.]
 
Historia sołectwa

Nazwa wsi składa się z dwóch elementów: Klimont – ów. Pierwsza część to imię słowiańskie Kliment. Dzisiaj w Polsce nie występuje. Jest natomiast jeszcze spotykane u naszych południowych braci: Serbów i Chorwatów. Natomiast -ów to końcówka, której innymi odmianami jest;: -owa, -awa. W sumie oba elementy oznaczają, że wieś była własnością rodu, którego przywódcą był Kliment ( gdyż nazwa odpowiada na pytanie: kogo była wieś ? Odpowiedz jest podana w liczbie mnogiej – zatem chodzi o ród ). Tak samo powstały między innymi nazwy Krakowa i Warszawy, gdzie w pierwszym przypadku przywódcą rodu był Krak, a w drugim Wars ( nie było żadnej Sawy – to XX-wieczna legenda ją stworzyła w sposób sprzeczny z logiką ). Ten wywód pozwala nam stwierdzić, że założycielem osady był Kliment, od którego imienia powstała nazwa wsi. Założył ją albo z własną rodziną, albo z grupa przyjaciół. A ponieważ imię pośrednio wskazuje, że była to osada słowiańska, to jej założenie musiało nastąpić najpóźniej w V-VI wieku naszej ery ( data wynika z ostatnich ustaleń naukowców, którzy przyjęli na ten czas przybycie Słowian na teren obecnej Polski), jednak nie później niż w IX wieku ( w tym czasie dokumenty potwierdzają już istnienie osad z końcówką jak opisano wyżej).

Fakt, że Klimontów to jedna z najstarszych wsi w naszej gminie potwierdza również jej wielkość i zaludnienie. Ma ona bowiem obecnie 867,60 ha powierzchni – z czego grunty orne to 696,4 ha, sady to 35,8 ha, łąki to 60,6 ha, a pastwiska to 2,0 ha. Mieszka tutaj 1394 osoby w 289 zagrodach (dane ze stycznia 2005 roku ). To oznacza, ze powierzchniowo wieś jest trzykrotnie, a pod względem zaludnienia – czterokrotnie większa od wszystkich innych w Gminie Proszowice.
Przez wieś biegną różne drogi. Jedna to droga wojewódzka Kraków- Proszowice – Kazimierza Wielka, która jest pod opieką Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Od drogi tej prowadzą dwie drogi powiatowe. Pozostałe drogi są własnością Gminy Proszowice lub mają charakter dojazdu do pól uprawnych.
Przebieg granic wsi wymaga dużych badań specjalistów. Są one zapewne poprowadzone granicami wododziałów poszczególnych dopływów rzeki Szreniawy. Przy czym wieś Klimontów rozłożyła się przede wszystkim w dolinie Klimontówki – dopływu rzeki Szreniawy. Płynie ona praktycznie przez środek wsi, wzdłuż której musieli osadzać się pierwsi osadnicy. Tereny wokół były zapewne pokryte lasami, które z czasem były wycinane i zamieniane w pola uprawne. Używano zapewne techniki wypaleniskowej. Możliwym jest także i to, że wieś ta mogła być kiedyś większa. Z czasem jednak uległa okrojeniu przez zakładanie nowych osad w jej sąsiedztwie – głównie w XIV wieku. Być może, że więcej danych mogłyby przynieść badania archeologiczne. Może ktoś z mieszkańców zna takie miejsca, gdzie widać ślady z dawnych czasów ? Archeolodzy na pewno chętnie podjęliby badania, a również – myślę – mieszkańcy Klimontowa chętnie poznaliby dzieje swoich przodków.
W Klimontowie oprócz zagród i pól, znajduje się ponadto kilka innych obiektów: a. teren zlikwidowanej kolejki wąskotorowej i budynek stacji, b. kosciół parafialny i niedaleko – cmentarz parafialny, c. drewniany dwór szlachecki ( wybudowany na pocz. XX wieku, podobno wg projektu St. I. Witkiewicza – tego samego, który projektował w tamtych czasach najpiękniejsze wille w Zakopanym ) i zabytkowy ogród i inne.