Od pomysłu do realizacji

Potrzeba upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni II Wojny Światowej związanych z Klimontowem przewijała się od dawna. Były dyskusje trwające od roku – gdzie? skąd fundusze?

Mobilizacją do wykorzystania szansy na realizację pomysłu dla lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich stał się program Fundacji ORLEN-Dar Serca  ,,Czuwamy! Pamiętamy!”

Pomimo utrudnień związanych z pandemią (izolacja społeczna) z inicjatywy KGW  w dniu 1.05. 2020 odbyło się pierwsze spontaniczne spotkanie przedstawicieli KGW, OSP, Burmistrza MiG Proszowice i zaproszonych zainteresowanych tematem gości. Następne spotkania, konsultacje, wymiana opinii co do miejsca i formy upamiętnienia, wykonawcy projektu i pomnika.Równocześnie został wyłoniony i zatwierdzony uchwałą KGW, Komitet Budowy Pomnika który mógł by reprezentować liczna społeczność i podejmować decyzje zwłaszcza że czas złożenie projektu był krótki.

10.06. br z radością przyjęliśmy ogłoszenie wyników. Nasz projekt ,,Upamiętnienie lotniska polowego w Klimontowie i 24 Eskadry  Rozpoznawczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie” zyskał wysoką ocenę (znalazł się a pośród 33 pozytywnie ocenionych na 302 złożone wnioski) i otrzymaliśmy maksymalny grant dofinansowania tj 7 tys zł. Kwota ta jednak stanowi tyko cześć potrzebnych środków ponieważ wraz samym pomnikiem chcielibyśmy zaprojektować i wykonać jego otoczenie z czym również wiąże się poprawa walorów estetycznych miejscowej remizy OSP jako miejsca posadowienia pomnika.

Celem naszych rozszerzonych działań poza materialną budową obiektu pamięci jest propagowanie lokalnej wiedzy historycznej (ścieżka edukacyjno-historyczna),utrwalanie pamięci poprzez spotkania z ostatnimi żyjącymi świadkami, historykami lotnictwa, lotnikami.
Komitet Budowy Pomnika wystąpił o pozyskanie stosownej dokumentacji, zabiegamy o pozyskanie dodatkowych środków finansowych do instytucji, liczymy na pomoc osób prywatnych , pasjonatów historii, lotnictwa którym leży na sercu zachowanie pamięci historycznej.Komitet Budowy Pomnika zobowiązał się do pracy w formie wolontariatu.

„Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – Józef Piłsudzki

Tekst E. M