Akt Erekcyjny- dla pamięci przyszłych pokoleń


Pomnik pamięci Lotników i Personelu Naziemnego 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii ,,Kraków” w Krakowie budowany jest staraniem społecznego komitetu, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Klimontowie.

Dzięki pracy wielu osób, pomimo utrudnień związanych z ograniczeniami sanitarnymi udało nam się przebrnąć etap administracyjny, pozyskaliśmy wymaganą dokumentację, co pozwala przejść w fazę czynu. Prace trwają i świadczy o tym dzień 11 kwietnia 2021 kiedy to wmurowany został akt erekcyjny w fundament pomnika Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii ,, Kraków”. Zgodnie z planem elementy kamienne pomnika staną niebawem. Ale to tylko część sukcesu. Przed nami wiele pracy aby stworzyć otoczenie, godne pomnika i przyjazne mieszkańcom.

Koordynatorem budowlanym ze strony komitetu jest p. Sławomir Jastrzębski. Autorem projektu jest artysta plastyk dr Kamil Moskowczenko. Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego.

Budowę rozpoczęliśmy dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu licznych darczyńców prywatnych, przedsiębiorców i instytucji tj: Gmina i Miasto Proszowice, Fundacja ORLEN, Oddział IPN-OBUWiM w Krakowie, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, rodzina pilota z 1939 r Aleksandra Rudkowskiego.
Nieoceniona też jest pomoc merytoryczna dr Tomasza Kopańskiego, pana Mateusza Drożdża i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, ze względu na restrykcje sanitarne, odbyła się w ograniczonym gronie. Udział wzięli przedstawiciele UGiM Proszowice z Burmistrzem
p. Grzegorzem Cichym na czele, członkowie Komitetu Budowy Pomnika, przedstawiciele KGW, sołectwa , OSP i lokalnych przedsiębiorców. Każdy z uczestników miał szansę
,,dołożyć” kielnię z cementem w budowany pomnik.

Mamy nadzieję, że przy dalszej efektywnej współpracy wszystkich, którym leży na sercu pamieć historyczna, uda nam się upamiętnić tamte niezwykłe wydarzenia z września 1939 r które rozegrały się na naszej ziemi i zaznaczyć Klimontów na mapie Historii Lotnictwa Polskiego.

Tekst Elżbieta Moskowczenko

Zdjęcia Tomasz Świstak

Spotkanie z Rodziną Aleksandra Rudkowskiego

Rodzna Rudkowskiaego

Komitet Budowy Pomnika Lotników w Klimontowie w założeniach projektowych uhonorowania lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej, poza fizyczną formą czyli pomnikiem, przyjął również spotkania z lotnikami, pasjonatami i historykami lotnictwa i  z rodzinami lotników 24 Eskadry. Takie spotkanie udało nam się zorganizować  w dniu 7.02.2021, które z powodów remontu siedziby KGW, gościnnie odbyło się w Biurze Burmistrza UGiM Proszowice. 

Na spotkanie zaprosiliśmy najbliższą rodzinę kpl. pilota  Aleksandra Rudego Rudkowskiego, który to w pierwszych dniach września 1939r, po ewakuacji lotniska Kraków-Rakowice znalazł się wraz z 24 Eskadrą na lotnisku polowym w Klimontowie. Stąd też udał się  na misję bombową z rozkazu Dowódcy Lotn. Armii Kraków płk Sznuka ,,zbombardować kolumnę pancerno-motorową wroga posuwającą się po trasie: Trzciana -Jabłonka-Rabka.” 

Dla Pilota Aleksandra to był ostatni lot. Niemiecka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła samolot którego załogę stanowili kpl. pil. Aleksander Rudy, ppor. obs Tadeusz Prędecki, kpl. strz. Rudolf Widuch. Ocalał tylko pilot, który ratował się skokiem ze spadochronem, ranny pilot był leczony szpitalu w Rużonberoku i Wiedniu, po czym trafił do niemieckiego obozu dla jeńców. Do Polski powrócił w czerwcu 1945.

Ta ekscytująca historia lotnika była tematem spotkania z synem Panem Tadeuszem, synową Panią Danutą i wnuczkami Kingą i Agnieszką.  Były pamiątki z obozu jenieckiego, dokumenty, zachowane fotografie zarówno przedwojenne jak i z okresu po wojnie. Ale również wspomnienia o lotniku Aleksandrze widziane oczami rodziny, jako męża, ojca i dziadka. Pilot Aleksander Rudkowski zmarł 21.03.2001r ale naszym zadaniem jest zachować pamięć dla potomnych.

Tekst: Elżbieta Moskowczenko

Zdjęcia: Aneta Kotyza

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na łamach Dziennika Polskiego

https://dziennikpolski24.pl/historia-aleksandra-rudkowskiego-ze-slawic-jedynego-ktory-przezyl/ar/c15-15438785?fbclid=IwAR3Ql4EpthYKVPt4-E0odfhuvlRuaLjYMR8A32Tw6roQwE0pEkqQXsYZpR4

Klimontów – Orawka 1939-2020

Tekst: Grzegorz Cichy

Trzeciego września 2020 roku delegacja Komitetu Budowy Pomnika Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii ,,Kraków” z września 1939 roku, odwiedziła miejsca związane z tą formacją.

W tym dniu przypadła 81 rocznica zestrzelenia samolotu PZL-23B „Karaś” – 4 z 24 Eskadry Rozpoznawczej załogi: ppor. obserwator Tadeusz Prędecki i kpr. strz. Rudolf Widuch, pilot – kpr. Aleksander Rudy startującego z lotniska polowego w Klimontowie gmina Proszowice.

1 września 1939. Orawa

1 września 1939 roku o godzinie 4: 45 oddziały Wehrmachtu przekroczyły granicę Polski.

Na Orawę wkroczyły dwie jednostki szybkie, które rankiem przełamały obronę placówek Korpusu Ochrony Pogranicza, Obrony Narodowej i Straży Granicznej w rejonie Lipnicy Wielkiej, Jabłonki, Suchej Góry i Chochołowa.

Dowódca 1. Brygady Górskiej Strzelców płk. dypl. Jan Gaładyk telefonował do sztabu Armii „Kraków”:

„Cała dolina Orawy pełna setek czołgów, samochodów pancernych i transportowych, sunących na Jabłonkę, Spytkowice i Czarny Dunajec. Nie zrozumcie mnie źle, 1. pułk KOP spełni rolę Leonidasa, ale myślcie o swoim skrzydle i tyłach.”

3 września 1939. Lotnisko polowe Klimontów.

Wspomina oficer taktyczny Porucznik Aleksander Bujalski:

„3 września około godz. 5.00 kpt. Wojda otrzymał od dowódcy lotnictwa Armii „Kraków” płk. Sznuka następujący rozkaz:

«Zbombardować kolumnę pancerno-motorową npla posuwającą się po szosie Trzciana–Jabłonka–Rabka.

Położenie własne: oddziały własne na stanowiskach obronnych na odcinku rzeki Skawy, Rabka–Jordanów; z zadaniem opóźnienia w ogólnym kierunku na Myślenice.

Położenie nieprzyjaciela: gros kolumny pancerno-motorowej npla znajduje się w rejonie Jabłonka z kierunkiem na Rabkę. Działalność lotnictwa myśliwskiego meldowana. OPL ziemna z działek i karabinów maszynowych na czołgach – silna.

Ogólnie: wykonać zadanie jak najszybciej, wysyłając maximum samolotów.

Wyniki meldować natychmiast po powrocie z wyprawy[…]».

Kpt. Wojda wyznaczył na dowódcę wyprawy por. obs. Paszkowskiego. Skład: 6 „Karasi” z ładunkiem 6×100 kg + 2×50 kg bomb na samolot. Start wyprawy – 7.30.

Por. Paszkowski w porozumieniu z oficerem taktycznym eskadry zdecydował: dojść w szyku 2 kluczy do rej. Rabki, po czym wyprawę podzielić na dwójki podchodzące do celu z trzech różnych kierunków: pierwsza dwójka – podejście czołowe z kierunku Rabka na Jabłonkę; druga – z kierunku Czarny Dunajec–Jabłonka w kierunku na Rabkę; trzecia dwójka – z kierunku Namertów – Jabłonka, również na Rabkę. Po wykonaniu zadania odwrót lotem koszącym pojedynczo do bazy – celem uniknięcia ataków myśliwców nieprzyjaciela.

Start odbył się o wyznaczonej godzinie. Niski pułap chmur już w rej. Dobczyce–Myślenice nie pozwolił na lot w szykach, przeto załogi przebijały się pojedynczo między szczytami Turbacza i Policy, zachowując narzucone kierunki atakowania. Gros kolumny zostało uchwycone w rej. Rabka–Podwilk; żołnierze niemieccy biwakowali częściowo obok wozów, kolumna na postoju. Bombardowanie odbyło się z wysokości 600-800 m. Bomby rzucone na szosę (niektóre dokładnie w czołgi) – kilka bomb przy szosie. Po wykonaniu zadania załogi przechodziły do lotu koszącego (wszyscy prawie otwierali ogień z broni maszynowej) i lawirując krótkimi skrętami pojedynczo wracały do bazy.

W wyprawie poległa załoga: ppor. obs. Tadeusz Prędecki i kpr. strz. Rudolf Widuch. Pilot – kpr. Aleksander Rudy uratował się skokiem ze spadochronem i nie dołączył już do eskadry. Z załogi ppor. obs. Jeżewskiego – ranny kpr. pil. Konrad Ziółkowski, z trudem dotarł do lotniska, skąd został odwieziony do szpitala w Krakowie. Meldunek o wykonaniu bombardowania przekazano telefonicznie do sztabu armii po powrocie załóg między godziną 10.00-11.00 […]”.

Dla tej załogi „Karasia” to był ostatni lot. Samolot PZL 23 – 4 został zestrzelony nad Orawą i rozbił się na wzgórzach nieopodal. Dwóch członków załogi zginęło; ppor obserwator Tadeusz Prędecki i kapral-strzelec Rudolf Widuch. Ocalały, po skoku ze spadochronem, ranny plut. pilot Aleksander Rudkowski został wzięty do niewoli.

Polegli lotnicy zostali pochowani na miejscu upadku samolotu.

Obecnie ich miejsce pamięci i grób znajduje się na placu przykościelnym w Orawce.

Na zdjęciu – widok miejsca pochówku obok kościoła w Orawce. Fot. Karol Jabłoński, (koniec lat 60 bądź początek 70. XX w.)

3 września 2020. Klimontów – Orawka – Jabłonka

Delegacja mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice jednocześnie członkowie KGW Klimontów w 81 rocznice wydarzeń udali się do odnowionego Pomnika Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej przy kościele w Orawce.

Tam przy grobie poległych lotników po odmówieniu modlitwy prowadzonej przez księdza Adama Gabrysia proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Orawce, złożyli wiązankę kwiatów ułożoną w biało-czerwoną lotniczą szachownice.

Później z przykościelnego placu ksiądz oraz przewodnik wskazali rejon upadku zestrzelonego samolotu Karaś oraz lądowania na spadochronie pilota Aleksandra Rudkowskiego.

Delegacja skorzystała z możliwość zwiedzania zabytkowego kościoła z przewodnikiem, którym jest pani Lucyna Borczuch. Świątynia w Orawce to drewniany kościół z ok. 1650 roku, przebudowa 1901) z murowaną barokową kaplicą (1728), wewnątrz polichromia (1711 i XVIII w.) pokrywającą też niektóre sprzęty. Kościół w Orawce jest najstarszą drewnianą świątynią Górnej Orawy. Znany z unikatowych w skali świata, zabytkowych tkanin, którymi zasłania się ołtarze w Wielkim Poście, są to tzw. opony wielkopostne. Po zwiedzeniu wnętrza kościoła burmistrz Grzegorz Cichy dokonał wpisu do pamiątkowej księgi.

Orawka dzisiaj to wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim (gmina Jabłonka), na zachodnim skraju Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, w dolinie Czarnej Orawy, 12 km na północny wschód od granicy ze Słowacją.

Następnie delegacja przejechała do Jabłonki, gdzie spotkała się z wójtem Gminy Jabłonka Antonim Karlakiem. Po krótkiej wizycie w Urzędzie Gminy, Wójt zaprosił gości do budynku Orawskiego Centrum Kultury, gdzie zapoznali się z wystawami, pracowniami a zwłaszcza z nowoczesną salą widowiskową. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie delegacji z wójtem Antonim Karlakiem oraz dyrektor Orawskiego Centrum Kultury Karoliną Stramą. Na nim przedstawiony został projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Klimontowie|: „Upamiętnienie lotniska polowego w Klimontowie oraz lotników i personelu naziemnego 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii ,,Kraków”.

Projekt obejmuje budowę kamiennego monumentu z elementami z brązu, stanowiącego pomnik Pamięci Lotników 24 Eskadry 2 Pułku Lotniczego w Krakowie i faktu istnienia lotniska polowego w Klimontowie dla tejże Eskadry, wraz z aranżacją jego bezpośredniego otoczenia oraz organizację uroczystego odsłonięcia pomnika z udziałem zaproszonych gości.

Przekazane zostały materiały promocyjne Gminy i Miasta Proszowice, ulotki Komitetu Budowy Pomnika 24 Eskadry, wydruki z koncepcją pomnika oraz zagospodarowaniem terenu przed remizą OSP Klimontów. Wójt nabył również okolicznościowe cegiełki, a na pożegnanie wręczył zestawy promocyjne gminy Jabłonka. Burmistrz zaprosił gospodarzy do odwiedzenia Proszowic.

W czasie powrotu do Klimontowa delegacja odwiedziła jeszcze cmentarz wojenny w Wysokiej, gdzie zapalono znicze na grobach żołnierzy polskich poległych w Bitwie pod Jordanowem. Na tablicy przy wejściu na cmentarz umieszczona jest fotografia kaprala Jan Oraczewskiego, urodzonego 20 VI 1909 r. w Gniazdowicach poległego 2 IX 1939 r. w Wysokiej koło Jordanowa, żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza członka załogi Pociągu Pancernego nr 51 wchodzącego w skład Armii „Kraków”.

Delegację tworzyli:

Grzegorz Cichy burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Ewa Baranowska inspektor w Biurze Rady i promocji UGiM Proszowice, Mieczysław Krzynówek przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Proszowicach, Jakub Herian strażak OSP Klimontów, wszyscy są również członkami Komitetu Budowy Pomnika 24 Eskadry.

Tekst: Grzegorz Cichy

Fotografie: Karol Jabłoński, Grzegorz Cichy.

Bibliografia:

T. Kopański – 24 Eskadra rozpoznawcza.

http://www.polskaorawa.pl/

Źródła:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Orawka;3951544.html

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/malopolskie-unikatowe-opony-wielkopostne-w-kosciele-w-orawce

https://www.facebook.com/romana.gornisiewicz/posts/219761128991694

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/24_Eskadra_Rozpoznawcza

http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/oraczewski_jan/art.php

Tekst powstał we wrześniu 2020.

Historia, którą chcemy upamiętnić…..

23.08.2020 odbyło się spotkanie plenerowe poświęcone upamiętnieniu działań 24 Eskadry Rozpoznawczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie w pierwszych dniach II Wojny Światowej.

Organizatorem spotkania był utworzony 1.05. br Komitet Budowy Pomnika Lotników w Klimontowie oraz współpracujące z nim KGW w Klimontowie, Sołectwo-Klimontów i OSP Klimontów.

Spotkanie miało charakter prezentacji multimedialnej wraz z krótkim wykładem historycznym. Zaprezentowano wystawę archiwalnych fotografii, map i dokumentów wraz z cyfrową prezentacją dotyczącą dotychczasowych działań Komitetu, oraz już zrealizowanych etapów pracy. Przedstawiono wybrane projekty i wizualizacje pomnika i jego otoczenia. Wstępnie planowany projekt budowy pomnika został poszerzony o aranżację otoczenia, oraz budowę ścieżki edukacyjno – historycznej.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz GiM Proszowice Pan Grzegorz Cichy przedstawiając rys historyczny 24 Eskadry i lotniska polowego.

Natomiast zaproszony gość Pan Mateusz Drożdż, radny, publicysta, autor książek i artykułów publicystycznych i naukowych, pasjonat lotnictwa – wygłosił prelekcję na temat historii lotnictwa i krakowskiego lotniska w przededniu II WŚ oraz drogi wojennej 24 Eskadry.

Nasz historyk – regionalista Pan Henryk Pomykalski skupił się na historii Klimontowa w kontekście II WŚ.

Następnie Pan dr Kamil Moskowczenko z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zreferował założenia plastyczne i architektoniczne pomnika wraz z prezentacją jego wizualizacji.

Ekspozycja prezentująca klimontowski epizod 24 Eskadry Rozpoznawczej powstała dzięki uprzejmości Pana Tomasza Kopańskiego, Pana Adama Psicy, Pani Jadwigi Liguzińskiej i członków naszego komitetu, którzy udostępnili swoje zbiory.

W trakcie spotkania można było nabyć pamiątkowe cegiełki na budowę pomnika – są one nadal dostępne i Komitet zachęca do ich zakupu.

Osoby, które zechciałyby wesprzeć naszą inicjatywę zapraszamy również na naszą zbiórkę internetową https://zrzutka.pl/ttktju

Plenerowe spotkanie połączone było z poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW i druhów OSP a sponsorowanym przez lokalne firmy.

Dziękujemy naszym sponsorom:

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA ROLNIK WOJCIECH I MACIEJ MAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ZAKŁAD CUKIERNICZO -SPOŻYWCZY B&G JAN BIERNACKI, BOGUSŁAW GĄCIK MICHAŁ BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA

KWIATY BALKONOWE I RABATOWE JOANNA PIWOWARSKA

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PASZ RAFAŁ BIERNAT

„Tepe” S.C. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY TADEUSZ I GRAŻYNA TRĄBKA

Paniom z naszego KGW dziękujemy za przygotowanie przepysznych domowych ciast, Pani Sołtys, druhom strażakom z OSP Klimontów, Agricoli Klimontów i młodzieży z naszego sołectwa za ogromną pomoc przy przygotowaniach oraz za obsługę niedzielnego spotkania. Mieszkańcom naszego Sołectwa i wszystkim gościom składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie naszego zaproszenia i za tak liczne przybycie.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w Dzienniku Polskim na temat tego wydarzenia dostępnego w poniższym linku

https://dziennikpolski24.pl/klimontow-pomysl-upamietnienia-lotnikow-nabiera-ksztaltow/ar/c13-15143302?fbclid=IwAR1GRfPJmrxWVn0n7u1SHXgWBJKqILLILtJVpGXdB1SE3kuK-m8UFVkczQo

Natomiast krótki reportaż o naszym projekcie przygotowany został przez Telewizję Wielicka.tvp

https://www.wielicka.tv/wiadomosci/283,ten-pomnik-moze-wybudowac-kazdy-w-klimontowie-chca-upamietnic-lotnikow?fbclid=IwAR29ovUTPA4e7ShI2MlET8CEMcotwOgrLK42nh6lKjzSgoK1JcSnGSOw2HQ

Dożynki parafialne w Klimontowie

KGW w Klimontowie, podtrzymując coroczną tradycję, rozpoczęło prace nad wieńcem dożynkowym już na początku sierpnia. Poświęcenie wieńców dożynkowych i bukietów zielnych oraz podziękowanie za tegoroczne plony odbyło się 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej ) w naszym kościele parafialnym w Klimontowie na mszy świętej o godzinie 10.

Tego dnia naszemu KGW w Klimontowie towarzyszyli druhowie z OSP Klimontów, Małe KGW Klimontów, Pani Sołtys Joanna Piwowarska, Pan Radny Mieczysław Krzynówek , Rada Sołecka oraz Pan Burmistrz Grzegorz Cichy.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za pomoc przy wiciu wieńca, za zaangażowanie, przemiłe towarzystwo, wspólnie spędzony czas oraz za uczestnictwo w uroczystej mszy świętej.

Wielkie podziękowania również dla Państwa Grażyny i Tadeusza Trąbków z Piekarni TePe w Klimontowie za pachnący i przepięknie udekorowany chleb.

Warsztaty EtnoMałopolska 8-10 lipca

W dniach 8-10 lipca przedstawicielki naszego KWG w Klimontowie  miały przyjemność uczestniczyć w „EtnoMałopolska – 3 dniowych warsztatach szkoleniowych dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulturowego regionu”. Organizatorem warsztatów był Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Etnokreacja, ETNOszafa oraz ABC tworzenia projektu na bazie dziedzictwa – to tematy warsztatów zorganizowanych przez IROW dla Kół z Małopolski

Głównym zagadnieniem warsztatów i wykładów było wielopłaszczyznowe uświadomienie regionalne: uświadomienie uczestnikom/uczestniczkom wielowymiarowego potencjału drzemiącego w dziedzictwie ich własnych regionów/małych ojczyzn (sołectw, gmin, powiatów), na którym mogą budować działalność swoich organizacji.

Warsztaty mogły odbyć się dzięki wsparciu województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, stowarzyszenia Pstrąg Ojcowski oraz Magdaleny Węgiel.

Od pomysłu do realizacji

Potrzeba upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni II Wojny Światowej związanych z Klimontowem przewijała się od dawna. Były dyskusje trwające od roku – gdzie? skąd fundusze?

Mobilizacją do wykorzystania szansy na realizację pomysłu dla lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich stał się program Fundacji ORLEN-Dar Serca  ,,Czuwamy! Pamiętamy!”

Pomimo utrudnień związanych z pandemią (izolacja społeczna) z inicjatywy KGW  w dniu 1.05. 2020 odbyło się pierwsze spontaniczne spotkanie przedstawicieli KGW, OSP, Burmistrza MiG Proszowice i zaproszonych zainteresowanych tematem gości. Następne spotkania, konsultacje, wymiana opinii co do miejsca i formy upamiętnienia, wykonawcy projektu i pomnika.Równocześnie został wyłoniony i zatwierdzony uchwałą KGW, Komitet Budowy Pomnika który mógł by reprezentować liczna społeczność i podejmować decyzje zwłaszcza że czas złożenie projektu był krótki.

10.06. br z radością przyjęliśmy ogłoszenie wyników. Nasz projekt ,,Upamiętnienie lotniska polowego w Klimontowie i 24 Eskadry  Rozpoznawczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie” zyskał wysoką ocenę (znalazł się a pośród 33 pozytywnie ocenionych na 302 złożone wnioski) i otrzymaliśmy maksymalny grant dofinansowania tj 7 tys zł. Kwota ta jednak stanowi tyko cześć potrzebnych środków ponieważ wraz samym pomnikiem chcielibyśmy zaprojektować i wykonać jego otoczenie z czym również wiąże się poprawa walorów estetycznych miejscowej remizy OSP jako miejsca posadowienia pomnika.

Celem naszych rozszerzonych działań poza materialną budową obiektu pamięci jest propagowanie lokalnej wiedzy historycznej (ścieżka edukacyjno-historyczna),utrwalanie pamięci poprzez spotkania z ostatnimi żyjącymi świadkami, historykami lotnictwa, lotnikami.
Komitet Budowy Pomnika wystąpił o pozyskanie stosownej dokumentacji, zabiegamy o pozyskanie dodatkowych środków finansowych do instytucji, liczymy na pomoc osób prywatnych , pasjonatów historii, lotnictwa którym leży na sercu zachowanie pamięci historycznej.Komitet Budowy Pomnika zobowiązał się do pracy w formie wolontariatu.

„Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – Józef Piłsudzki

Tekst E. M

LOTNISKO POLOWE W KLIMONTOWIE

KGW w KLIMONTOWIE ROZPOCZYNA NOWY PROJEKT : UPAMIĘTNIENIE LOTNISKA POLOWEGO W KLIMONTOWIE ORAZ LOTNIKÓW I PERSONELU NAZIEMNEGO 24 ESKADRY ROZPOZNAWCZEJ 2 PUŁKU LOTNICZEGO W KRAKOWIE.

Krótkie streszczenie projektu

Projekt obejmuje budowę kamiennego monumentu z elementami z brązu, stanowiącego pomnik Pamięci Lotników 24 Eskadry II Pułku Lotniczego w Krakowie i faktu istnienia lotniska polowego w Klimontowie dla tejże Eskadry, wraz z aranżacją jego bezpośredniego otoczenia oraz organizację uroczystego odsłonięcia pomnika z udziałem zaproszonych gości. Zachowanie pamięci faktów historycznych stanowiący element edukacyjny.

Celem naszych działań poza budową materialnego obiektu jest, propagowanie wiedzy historycznej w środowisku lokalnym (ścieżka edukacyjno-historyczna), utrwalenie pamięci poprzez spotkania z naocznymi świadkami, historykami lotnictwa, lotnikami. Planujemy zaangażować   w tworzenie pomnika i towarzyszącej mu ścieżki edukacyjnej również miejscową młodzież szkolną,   a w ten sposób zapewnić również ciągłość opieki nad materialną i niematerialną historią naszej okolicy. 

Miejsce realizacji projektu

Na miejsce upamiętnienia historii związanej z Klimontowem wybrano teren na którym znajduje się budynek OSP Klimontów.

Uzasadnienie wyboru Miejsca Pamięci

Działka na którym znajduje się budynek OSP Klimontów usytuowany jest w centralnym miejscu  wsi Klimontów w pobliżu szkoły (co ma znaczenie edukacyjne),  na terenie podworskim. Wprawdzie drewniany  dworek uległ spaleniu ale obiekt  OSP to dawny budynek przynależący do folwarku który został zaadaptowany jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Dom Ludowy. 

Miejsce dworu oraz teren parku dworskiego i przynależne budynki były bazą rzutu kołowego 24 Eskadry Lotnictwa, magazynem sprzętu, paliwa, miejscem zakwaterowania załóg samolotów  i obsługi naziemnej a drzewa parkowe miejscem zamaskowania samolotów. Jest to dobry punkt,  w przyszłości występuje możliwość utworzenia szlaku historyczno-edukacyjnego do terenu byłego lotniska (znajdującego się w odległości 250m od pomnika)

Rzut kołowy z lotniska w Krakowie-Rakowicach odbył się już w nocy 25/26 sierpnia 1939r na planowane lotnisko polowe, celem przygotowania bazy i kwater. Natomiast o świcie 31 sierpnia przesunięto samoloty: 10 samolotów typu PZL. 23B ,,Karaś” i 1 samolot łącznikowy RWD-8  Lotnicy 24 Eskadry w pierwszych trzech dniach września wykonali 23 zadania bojowe w tym dwie wyprawy bombowe ( każdy z ,,Karasi” to 700 kg bomb). Samoloty 24 Eskadry startując z lotniska polowego w Klimontowie wykonały loty rozpoznawcze i bojowe w rejonie  Częstochowy ,Katowic   jak również na południe w rejonie Cieszyna, Trzciana-Jabłonka-Rabka. Dla jednej z załóg ,,Karasia” to był ostatni lot. Samolot PZL 23-,,4” został zestrzelony w trzecim dniu wojny nad Orawą. Dwóch członków załogi zginęło; ppor obserwator Tadeusz Prędecki i kapral-strzelec Rudolf Widuch. Ocalały, po skoku ze spadochronem, ranny plut. pilot Aleksander Rutkowski dostał się do niewoli. Obecnie ich miejsce pamięci i grób znajduje się na placu przykościelnym w Orawce. Opuszczając 3 września 1939 lotnisko polowe w Klimontowie zakopano w ziemi 60 bomb licząc, że będzie można je wykorzystać w przyszłości do  walki przeciwko Niemcom.

Cele podjętych działań

  • Utrwalenie pamięci w społeczności lokalnej o działaniach wojskowych i wojennych przełomu sierpnia i września 1939 roku w Klimontowie.
  • Wzmocnienie lokalnej tożsamości poprzez ekspozycję ważnych faktów historycznych, jako składnika świadomości zbiorowej. 
  • Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez włączenie w prace nad pomnikiem.
  • Realizacja ważnego celu wychowawczo – edukacyjnego, poprzez umieszczenie pomnika w niewielkiej odległości do miejscowej szkoły i stworzenie możliwości do realizacji lekcji historycznych i innych form zbiorowego kształtowania postaw patriotycznych.
  • Promocja miejscowości poprzez rozpowszechnianie informacji o pomniku w ramach szlaków turystycznych, sportowych i historycznych.

GASZYN CHALLENGE

#KGWKlimontów dziękuje za nominację do #GaszynChallenge jednostce OSP Szczytniki i KGW Stogniowice

💪💪💪💪Zadanie wykonane 💪💪💪💪

#gaszynchallengeTosia #dużozdrówkadlaTosi#KGWKlimontów dziękuje za nominację do #GaszynChallenge jednostce OSP Szczytniki i KGW Stogniowice 💪💪💪💪Zadanie wykonane 💪💪💪💪Serdecznie dziękujemy Paniom, Panom, dziewczynkom i chłopcom z naszego KGW za udział w wyzwaniu. Jesteście wspaniali !!!!!Nominujemy:✅ KGW Ostrów✅ Klub Sportowy Agricola Klimontów✅ Orkiestrę Dętą Florian z Kościelca📽 Za obsługę techniczną wyzwania dziękujemy Panu Grzegorzowi Cichemu i Panu Sławomirowi Jastrzębskiemu 📷***Nominowani muszą wykonać jedynie 10 pompek lub przysiadów, nagrać film i następnie umieścić go na swojej stronie z oznaczeniem #gaszynchallenge.Jeśli nominowani nie wykonają zadania, wpłacają 10 zł na konto Tosi z zbiórki: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosiaCi, którzy spełnią zadanie dorzucają 5 zł na ratowanie małego wojownika!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤❤❤❤❤❤Zachęcamy do pomocy dzieciom z SMA❗https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge#gaszynchallengetosia #10pompek #10przysiadow #dlaTosi #Wartopomagać! #ocalićTosię

Publiée par KGW-Klimontów sur Mercredi 17 juin 2020

Serdecznie dziękujemy Paniom, Panom, dziewczynkom i chłopcom z naszego KGW za udział w wyzwaniu. Jesteście wspaniali !!!!!

Nominujemy:
✅ KGW Ostrów
✅ Klub Sportowy Agricola Klimontów
✅ Orkiestrę Dętą Florian z Kościelca

📽 Za obsługę techniczną wyzwania dziękujemy Panu Grzegorzowi Cichemu i Panu Sławomirowi Jastrzębskiemu 📷

***Nominowani muszą wykonać jedynie 10 pompek lub przysiadów, nagrać film i następnie umieścić go na swojej stronie z oznaczeniem #gaszynchallenge.

Jeśli nominowani nie wykonają zadania, wpłacają 10 zł na konto Tosi z zbiórki: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia
Ci, którzy spełnią zadanie dorzucają 5 zł na ratowanie małego wojownika!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤❤❤❤❤❤

Zachęcamy do pomocy dzieciom z SMA❗

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

#gaszynchallengetosia #10pompek #10przysiadow #dlaTosi #Wartopomagać#ocalićTosię